Příjezd

Žampach v České republice

Přes Janoušov

Mapa příjezdu přes Janoušov

Při cestě autem odbočit v Bušíně ze silnice č. 11 směrem na Janoušov. V Janoušově u kaple odbočit vpravo a držet se stále vpravo. Po asi 1,5 km odbočit doleva "Na Žampach" a sjet z kopce dolů k objektu. Trasa je na mapce vyznačena červenou barvou. Do navigace zadat obec Bušín a dále se řídit směrovými tabulemi.

V zimním období při kalamitních sněhových podmínkách nemusí být možné dojet až k objektu. Parkování je zajištěno asi 100 metrů od objektu.

V obci Janoušov je i konečná stanice autobusové linky (asi 1,5 km od objektu, pak polní cestou).

Přes Hostice

Mapa příjezdu přes Hostice

Nejbližší autobusová zastávka je v obci Hostice (asi 1 km od objektu, pak polní cestou do kopce).

Nejbližší železniční stanice je asi 4 km od objektu v obci Ruda nad Moravou - trať č. 292 Zábřeh - Hanušovice. Pak od nádraží asi 3 km po silnici do Hostic, a dále 1 km polní cestou do kopce. Trasa je na mapce vyznačena červenou barvou.

Tato trasa je sjízdná pouze v létě pro terénní automobily.